Hungary

EPC Delegate:

Eszter Kov??cs
Hungarian Pony Club Association
6044 Kecskemet
PO Box 9
Hungary
Ph: 0036-703666494
Fax: 0036-76472701
[email protected]

National Federation:

Hungarian Equestrian Federation
Istv??nmezei ut 1-3
1146 Budapest
Hungary
Ph: 361-4606950
Fax: 361-4606951
email: szabo.kriszta@lovassz??vetseg.huA P??ni Klub, vagy hivatalos nev??n a Magyar P??ni Klub Sz??vets??g 2004-ben alakult. El??dje, a nagynev? brit Pony Club (www.pcuk.org) 2009-ben ??nnepelte 80. sz??let??snapj??t! Annak idej??n, 1929-ben Angli??ban az??rt alakult meg a szervezet, hogy a fiatalok k??r??ben n??pszer??s??tse a lovassportokat, megszervezze a vad??szlovagl??sokon is r??szt vev?? gyereklovasok oktat??s??t. 80 ??v alatt hatalmas fejl??d??sen ment kereszt??l a Pony Club. Csup??n Angli??ban 45,000 tagja van, de a vil??g sz??mos m??s orsz??g??ban is sorra alakultak hasonl?? gyermek lovas szervezetek. Nagyon sok jelenlegi olimpiai ??s vil??gbajnok kezdte lovas p??lyafut??s??t valamelyik helyi p??ni klubban, az egykori p??ni klubtagok k??z??l m??g t??bben v??llalnak szerepet a p??ni klub ??let??ben lovasoktat??k??nt, vagy sz??l?k??nt.
2009. abb??l a szempontb??l is fontos ??vsz??m, hogy pontosan 20 ??ve alakult meg az eur??pai gyereklovas szervezeteket ??sszefog?? Euro Pony Club. Az EPC keretein bel??l a tagorsz??gok – igy Magyarorsz??g – gyereklovasainak is lehet??s??g??k van k??lf??ldi cseret??borokon, kisebb versenyeken r??szt venni, nyelvtud??sukat ??s lovas ismereteiket egy t??voli orsz??gban csiszolni. A magyar P??ni Klub tagok az EPC r??v??n jutnak el minden ??vben Franciaorsz??g legnagyobb amat??rlovas verseny??re, a Generali Open de France-ra, vagy a k??l??nf??le t??bor programokon kereszt??l Irorsz??gba, N??metorsz??gba.
2004-ben a brit Pony Club ??s az Euro Pony Club seg??ts??g??vel j??tt l??tre a Magyar P??ni Klub Sz??vets??g. A Sz??vets??g els?sorban azokat a lovasiskol??kat (p??ni klubokat) t??m??riti, amelyek r??szt vesznek a p??ni klubos versenyeken, vizsg??kon, k??pz??seken. Versenyrendszer??t, amelyben 4-21 ??ves korig indulhatnak a fiatal lovasok, az angol versenyszab??lyok alapj??n alak??totta ki, kieg??szitve n??h??ny magyar versenysz??mmal, p??ld??ul az ??l??s szab??lyoss??g??t, sz??ps??g??t felm??r?? fut??sz??ras feladatokkal. Rendszeresen szerveznek versenyeket dijlovagl??, dijugrat?? sz??mokkal. A region??lis egynapos versenyeken gyakran t??bbf??le versenysz??mban lehet indulni – persze csak a szab??lyokban el??irt rend szerint. Nagyon n??pszer??ek az ??gyess??gi csapatversenyek: a szlalom, a poh??rhord??s, a zs??kban ugr??l??s mindamellett, hogy vid??m sz??nfoltja a versenyeknek, ??gyess??get, r??termetts??get k??vetel a lovasokt??l, igazi csapatokat kov??csol a r??sztvev??kb??l. A leg??gyesebbek military versenyeken is indulhatnak, vagy r??szt vehetnek p??ni galopp versenyeken.
A Magyar P??ni Klub Sz??vets??g hivatalos honlapja a www.poniklub.hu, innen t??j??koz??dhattok a P??ni Klubot ??rint?? legfontosabb h??rekr?l, esem??nyekr?l.